Kontakt

Vendbanimi i përhershëm i familjes Halili është në
Rr. 146, nr 41 në Tetovë,
kurse numri i celularit për kontakt të drejtpërdrejt me këtë familje është
+389 70 848 414

Emaili: limi.2010@hotmail.com


  © Blogger template 'TotuliPink' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP